Windows'da kullanabileceğiniz klavye kısayolları


Bu makalede, Windows'da kullanabileceğiniz klavye kısayolları listelenmektedir.
CTRL+ESC: Başlat menüsünü açar
ALT+SEKME: Açık programlar arasında geçiş yapar
ALT+F4: Programdan çıkar
SHIFT+DELETE: Öğeyi kalıcı olarak siler
Windows Logo tuşu+L: Bilgisayarı kilitle
CTRL+C: Kopyala
CTRL+X: Kes
CTRL+V: Yapıştır
CTRL+Z: Geri al

SHIFT+DELETE: Öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na koymadan anında siler
F10: Menü çubuğu seçeneklerini etkinleştirir
SHIFT+F10: Seçilen öğenin kısayol menüsünü açar ﴾bu bir nesneyi sağ tıklatmakla aynı şeydir﴿
CTRL+ESC: Başlat menüsünü açar ﴾öğe seçmek için OK tuşlarını kullanın﴿
CTRL+ESC veya ESC: Başlat düğmesini seçer ﴾görev çubuğunu seçmek için SEKME'ye, bağlam menüsü içinse SHIFT+F10'a basın﴿
CTRL+SHIFT+ESC: Windows Görev Yöneticisi'ni açar

ALT+F4: Geçerli pencereyi kapatır


SHIFT+DELETE: Seçimi Geri Dönüşüm Kutusu'na taşımadan hemen siler
ALT+ENTER: Seçilen nesnenin özelliklerini açar

F4: Farklı bir klasöre git kutusunu seçer ve kutudaki girdilerde aşağıya ilerler ﴾Windows Gezgini'nde araç çubuğu etkinse﴿
F5: Geçerli pencereyi yeniler.
F6: Windows Gezgini'ndeki bölmeler arasında gezinir
CTRL+G: Klasöre Git aracını açar ﴾Yalnızca Windows 95 Windows Gezgini'nde﴿
CTRL+Z: Son komutu geri alır
CTRL+A: Geçerli penceredeki tüm öğeleri seçer
Windows Logo tuşu+R: Çalıştır iletişim kutusu
Windows Logo tuşu+M: Tümünü simge durumuna küçültür
SHIFT+Windows Logo tuşu+M: Tümünü simge durumuna küçültmeyi geri alır

Windows Logo tuşu+F: Dosya veya klasör bulur
Windows Logo tuşu+D: Tüm açık pencereleri simge durumuna küçültür ve masaüstünü görüntüler

Windows Logo tuşu+L: Windows oturumunu kapatır
Windows Logo tuşu+C: Denetim Masası'nı açar
Windows Logo tuşu+V: Pano'yu başlatır